Nasza Wspólnota

Chrześcijańska Wspólnota Ewangelii

Historia

Początki naszej Wspólnoty sięgają lat 70. ubiegłego wieku i mają związek z działalnością warszawskiego Zboru, przy ul. Zagórnej, który od 1947 do 1987 r. był częścią Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE). W tym okresie utworzyła się w nim grupa modlitewna, która studiując Biblię starała się znaleźć odpowiedź na pytania związane ze swoim dalszym świadectwem i służbą. W 1984 r. grupa modlitewna przekształciła się w Zbór domowy, który w ówczesnych realiach politycznych został zalegalizowany jako IV Zbór warszawski ZKE, noszący również nazwę Chrześcijańska Wspólnota Ewangelii.

Nabożeństwa zborowe odbywały się w mieszkaniach prywatnych i charakteryzowała je ciepła, rodzinna atmosfera. Gdy w maju 1987 r., wspólnota wyznaniowa ZKE uległa reorganizacji, Zbór domowy kontynuował swoje nabożeństwa w ramach Kościoła Zielonoświątkowego. W sierpniu 1987 r. Chrześcijańska Wspólnota Ewangelii przeniosła się do swojej kaplicy przy ul. Połczyńskiej 59 jako Zbór Warszawa-Wola Kościoła Zielonoświątkowego.

Wyznanie wiary

Jesteśmy chrześcijanami, którzy, wraz z Kościołem Zielonoświątkowym w RP, wyznają następujące zasady wiary: “Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w Osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu z grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne”.

To wyznanie wiary nawiązuje do symboli wiary Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego, które przyjął Kościół Powszechny.

Świadectwo i służba

Od początku Zbór podejmował różne działania. Od 1977 r., w Teofilowie k. Spały, były organizowane przez 11 lat wspólne wyjazdy poświęcone głównie lekturze Pisma Świętego. Do tradycji zborowej należą też kilkudniowe – wiosenne i jesienne – konferencje biblijne, z udziałem gości z kraju i zagranicy. Zbór prowadzi regularne nabożeństwa, spotkania, studia biblijne i nabożeństwa modlitewne oraz prowadzi pracę katechetyczną wśród dzieci w zborowej Szkole Niedzielnej. Poszczególni członkowie Zboru są na stałe zaangażowani w różne służby: odwiedzają areszty i więzienia, redagują pismo kościelne Chrześcijanin, grają w zespole chrześcijańskim Missio Musica, biorą udział w misjach na terenie kraju, wraz z Organizacją Gedeonitów rozpowszechniają teksty Nowego Testamentu w szkołach i szpitalach. Zbór liczy 60 członków, opiekę duchową pełni pastor i Rada Starszych, w nabożeństwach niedzielnych uczestniczy również grupa 20-30 naszych przyjaciół i gości.

Służbę Zboru pojmujemy jako budowanie kościoła Jezusa Chrystusa, pielęgnowanie osobistej społeczności z Bogiem, zachęcanie do wzrostu duchowego. Jesteśmy ludźmi, którzy świadomie uwierzyli Bogu i dlatego chcemy innym świadczyć o potrzebie zbawienia, którego dokonał – za nas i dla nas – ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus. Mając pewność wiary w spełnienie modlitwy, której uczy Jezus: Przyjdź Królestwo Twoje…, i prosząc wraz z całym Kościołem: Przyjdź, Panie, Jezu! (Mt 6:10; Obj 22:20), modlimy się za pomyślność naszego miasta i kraju oraz nasze życie, świadectwo i służbę.

oprac. M.K.

*

Polczynska

 Adres Zboru

Chrześcijańska Wspólnota Ewangelii
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Warszawa-Wola.
01-336 Warszawa, ul. Połczyńska 59. Tel. 022/664663

Terminy nabożeństw

Niedziela: 10.00, wtorek: 18.00 – studium biblijne, czw.: 18.00 – nab. modlitewne.

 

Działalność Kościoła Zielonoświątkowego reguluje Ustawa określająca stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP (Dziennik Ustaw, nr 41, poz. 254, z dnia 26 IV 1997 r.).

logo

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s